Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP

  • Kategoria: Blog
  • Odsłony: 54
Ratings
(1)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejePUAP – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

epuap
Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo). Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług obywatelom (usługobiorcom). Wśród uczestników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gminne. Wśród usług oferowanych przez ePUAP są także:

  • profil zaufany (eGO) – umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego,
  • mechanizm pojedynczego logowania (SSO) – umożliwia stosowanie tego samego konta ePUAP do logowania się na stronach różnych usługodawców.

Obszary zastosowania

  • udostępnianie usług publicznych: jako wspólna infrastruktura wykorzystywana przez instytucje publiczne do udostępniania własnych usług,
  • zintegrowany dostęp do usług publicznych: jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego („odresortowionego”, „odmiejscowionego”), ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych usług publicznych,
  • repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych: jako repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych,
  • portal interoperacyjności: jako narzędzie pracy dla „organizacji interoperacyjności”.

ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE ePUAP - poradnik pdf - kliknij, aby pobrać.

Polecane dla Ciebie

Pierwszy smartfon - to już 29 lat...

Trochę historii | Trzeba to zobaczyć

Google Arts&Culture - znacie to?

Konieczna edukacja – nie tylko seniorów