Seniorzy kurs komputerowy

Konieczna edukacja – nie tylko seniorów

  • Kategoria: Blog
  • Odsłony: 93
Ratings
(1)

Mimo trwałej i stale rosnącej obecności seniorów w sieci, bardzo często ich potrzeby nie są brane pod uwagę przy tworzeniu środowiska cyfrowego.

Instytucje i przedsiębiorstwa nie dostrzegają z jednej strony odmiennych zachowań osób starszych w sieci, z drugiej zaś – faktu, że nie ograniczają się oni do „swoich” serwisów czy dedykowanych im urządzeń. Przytoczone wyżej przykłady (jak nieuwzględnianie lub niewyodrębnianie najstarszej grupy wiekowej w badaniach, traktowanie seniorów jako jednorodnej grupy, niedostosowanie stron i serwisów, trudności językowe etc.) to niewielka część sytuacji, z którymi spotykam się w codziennych kontaktach zawodowych z osobami starszymi stawiającymi swoje pierwsze kroki w Internecie.

 

Ucieczka od starości w dzisiejszym świecie ukierunkowanym na „wieczną młodość” skutkuje próbami zapomnienia o tym etapie życia, maksymalnym zmarginalizowaniem go czy wręcz wyparciem.

Dopiero rzeczywista a nie deklaratywna zmiana tej postawy pozwoli na to, żeby wirtualna jesień polskich seniorów rzeczywiście była „jesienią złotą”. Nadal konieczne są działania edukacyjne i aktywizujące cyfrowo najstarszych Polaków, a także poprawiające zarówno ich cyfrowe kompetencje, jak i dostępność (również fnansową) nowych technologii, w tym szerokopasmowego Internetu oraz urządzeń i komunikacji mobilnej. Zmiany demografczne i dynamiczny wzrost liczby polskich seniorów w sieci wyznaczają jednak także kierunki prac instytucji kierujących swą ofertę do osób starszych, w tym instytucji edukacyjnych i opiekuńczych czy sektora NGO oraz operatorów usług publicznych. Potrzebne są rzetelne projekty badawcze, pozwalające na rzeczywiste określenie potrzeb, możliwości i stopnia wykluczenia cyfrowego najstarszych Polaków oraz oparte na nich programy. Wreszcie edukacja dotycząca osób starszych i nowych technologii powinna być kierowana także do całego społeczeństwa – w tym szczególnie do przedstawicieli mediów, nauczycieli i edukatorów wszystkich grup wiekowych oraz osób mających wpływ na polską legislację oraz kształtowanie życia społecznego (od parlamentarzystów i przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, po duchownych i osoby cieszące się publicznym szacunkiem i uznaniem). Dopiero szeroko rozpowszechniona wiedza na temat negatywnych skutków wykluczenia sieciowego seniorów oraz korzyści, jakie daje im dostęp do nowych technologii wraz z umiejętnościami i chęcią codziennego z nich korzystania, pozwolą na rozprawienie się ze stereotypami i uznanie, że komputer podłączony do Internetu nie jest dla osoby starszej luksusem czy fanaberią, a – podobnie jak w przypadku młodszych grup wiekowych – narzędziem niezbędnym do poznawania świata i komunikacji z nim oraz wykonywania pracy czy realizacji działań społecznych.

Wśród wartościowych projektów internetowych można wskazać też odbywające się w kilku miastach w Polsce bezpłatne zajęcia komputerowe dla seniorów prowadzone przez uczniów i nauczycieli ze szkół STO (Krakowscy seniorzy w Internecie. Darmowy kurs) czy projekt Polska Cyfrowa Równych Szans (Latarnicy.pl), w ramach którego wolontariusze prowadzą zajęcia wprowadzające osoby w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera. Nadal jednak projektów tego typu jest zbyt mało, by w istotny sposób mogły wpłynąć na zmiany w zakresie świadomości społecznej. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze bardziej dynamiczne zmiany w tym względzie.

Polecane dla Ciebie

Pierwszy smartfon - to już 29 lat...

Trochę historii | Trzeba to zobaczyć

Google Arts&Culture - znacie to?